Další vývoj
 Dokumenty a informace z úřadu Jak se k nám  dostanete:   
  
spojení autobusy
automapa
Další vývoj

      Záměrem dalšího vývoje obce je stabilizace obyvatelstva a bytového potenciálu včetně nezbytného rozvoje služeb. Cílem ÚPN - SÚ je vymezit nové plochy pro komerční služby. V oblasti bytového fondu je návrh orientován na průběžnou kvalitní údržbu bytů trvale obydlených ze stávajícího kmene bytů a návrat stávajících neobydlených objektů pro bydlení - s možností zřízení přístupové komunikace (včetně technického vybavení) u nového prostoru určeného schváleným územním plánem pro novou bytovou výstavbu. V roce 2000 byly dokončeny opravy komunikací po provedené plynofikaci obce, zřízeny chodníky při hlavní silnici, zprovozněn společenský sál a vybudováno dětské hřiitě. V letech následujících je cílem OÚ zřídit malou podnikatelskou zónu při silnici I/26 v souladu se schváleným územním plánem obce, dokončit napojení všech objektů v obci na jednotnou kanalizaci s napojením na ČOV, zřídit živičné povrchy na zbývající místní komunikace, staticky zajistit a restaurovat patrový kamenný "špýchar", zprovoznit hospodu čp. 9 (bývalou "Draženovskou rychtu"), vyčistit rybník v obci včetně opravy hráze apod.

 ©2001 E-VISION Webdesign