Památky, kultura
 Dokumenty a informace z úřadu Jak se k nám  dostanete:   
  
spojení autobusy
automapa
Památky, kultura
   Historicky cenný je špýchar u čp. 5 z 15. století, stavba pozdně gotická. Kostel Dobrá Voda. Kaplička na návsi - barokní jednoduchá stavba z roku 1784. Selský statek čp. 8 s patrovým špýcharem - zděný z lomového kamene může být i středověkého původu. Selský statek "Chodská rychta" čp. 9 statek se stěnami omazanými hlínou s kamenným srubem (špýchar), který je patrový z lomového kamene pozdně gotického nebo renesančního původu (stopy červených sgrafit). Pomník padlých dílo sochaře Vladimíra Brettschneidera.
   
Rodný dům Kryštofa Hrubého čp.2 s pamětní deskou a jeho vlastní dům čp.24.

Významná výročí:
1996 - 60 let od odhalení pomníku TGM, J- Baara a A. Švehly
1997 - 20 let od prvního Novoročního běhu v Draženově
1998 - 75 let odhalení pomníku padlých
1999 - 125 let založení základní školy v obci
2000 - 65 let odhalení pamětní desky na rodném domě Kryštofa Hrubýho
2000 - 100 let od vysvěcení kostela u Dobré vody
2000 - 105 let od založení Sboru dobrovolných hasičů
2000 - 305 let od úmrtí Kryštofa Hrubýho
2000 - 675 let od založení obce
2001 - 100 let od první pouti k Dobré vodě

V obci fungují zájmová sdružení Sportovní klub Draženov a Sbor dobrovolných hasičů Draženov.
    Kulturní akce všeho druhu se konají v kulturním domě Draženov. (Od dubna 1996 do srpna 2000 se konaly v kulturním domě v Luženičkách. V listopadu 1999 zakoupila obec objekt "Chodská rychta", jehož část byla nutná ke zprovoznění kulturního domu. Ten byl dne 30. září 2000 slavnostně otevřen).

Kulturní akce:
- SJEZD RODÁKŮ - nejbližší, čtvrtý v roce 2001
- POUŤ první neděle po sv. Janě, každý rok se koná mše v kostele u Dobré
vody
- BÁLY, hasičský a sportovní
- MASOPUST - spojený s průvodem masek (vždy v neděli)
- OSTATNÍ - průvod hrkáčů o velikonocích , stavění májky a pod.

Draženov spadá farností do Klenčí pod Čerchovem a částečně do Domažlic. V obci je knihovna, v kulturním domě je možno provozovat koncerty, divadelní představení, taneční zábavy apod..
 ©2001 E-VISION Webdesign