Přehled funkcionářů Místního národního výboru a Obecního úřadu v Draženově
 Dokumenty a informace z úřadu Jak se k nám  dostanete:   
  
spojení autobusy
automapa
Přehled funkcionářů Místního národního výboru a Obecního úřadu v Draženově
období
  předseda tajemník
6.5.1945
13.5.1945
14.6.1945
10.10.1945
25.6.1946 - 48
22.4.1948 - 50
29.6.1950 - 51
7.12.1951 - 53
1953 - 57
1957 - 60
1960
30.6.1960 - 64
1964 - 71
1971 - 76
1976 - 90

  Josef Charvát
Jan Riesz
Jan Riesz
Pavel Vondraš
Martin Kupilík
Jirí Altman
František Riesz
Jan Pivoňka
František Riesz
Václav Jahn
František Riesz
Josef Altman
Josef Kubš
Karel Plášil
Jan Hojda
.
zapisovatel Jirí Altman
Štěpán Podestát
Martin Kupilík
Jakub Jahn/23.11.1946 Jiří Altlman
16.10.1948 rezignace, zastupuje Jan Vondraš
Michal Jahn
8.8.51 Marz, 30.10.52 Karel Kohel
Karel Kohel/Jan Pivoňka
Jiří Kalenda
Jiří Kalenda
Jan Svačina
Jiří Kalenda
Jan Pivoňka
Josef Kustka
    starosta místostarosta
1991 - 94
1995 - 2002
2002 - dosud
  Josef Tulis
Jiří Mrázek
Ing. Petr Selnar
Matěj Vondraš
Josef Rojt
Růžena Vondrašová
Ing. Štěpán Sladký

      

 ©2001 E-VISION Webdesign