Přírodní prostředí
 Dokumenty a informace z úřadu Jak se k nám  dostanete:   
  
spojení autobusy
automapa
Přírodní prostředí
   Obec leží mezi lány polí v typické zemědělské oblasti Chodska, v Chodské pahorkatině, které patří do Šumavské soustavy, podsoustavy Českého Lesa. Klimaticky patří území k mírně teplému a mírně vlhkému typu pahorkatin. Životní prostředí v Draženově je již dlouhodobě narušováno silnicemi první třídy (I/22 - Draženov Klatovy a I/26 Plzeň - Folmava), kde je značný provoz v souvislosti s hraničním přechodem Folmava ze směru od Plzně ze směru od Klatov. Na jihovýchodním okraji vesnice se nachází krajinářsky cenný rybníček s přírodními břehy a porosty. Významným prvkem je rybník s trojicí lip a zarostlým úvozem bývalé cesty. Krajina severně od silnice do Klenčí je po melioracích zbavená veškerých přírodních prvků a je nutno ji rehabilitovat. Zajímavá je údolní niva s náletovým porostem k.ú. Draženov. Bylo doporučeno rozčlenit krajinu polními cestami a mezemi s porosty dřevin.

 ©2001 E-VISION Webdesign